ห้างหุ้นส่วน เอเซียเคมีเวชภัณฑ์ จำกัด

หจก. เอเซียเคมีเวชภัณฑ์ ได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1967 เป็นผู้แทนจำหน่าย และ นำเข้าวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ และ ยา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยา ในประเทศไทย

ซัพพลายเออร์

ห้างหุ้นส่วน เอเชียเคมีเวชภัณฑ์ จำกัด

Asia Drug & Chemicals, Ltd. PART., is Thailand’s leading distributor of chemical products for pharmaceutical, supplements, personal care, and food applications.